Hartelijk welkom bij Fanfare ORANJE

Corona - lock-down
Ook voor ORANJE heeft het corona-virus (grote) gevolgen. In het begin van het jaar 2020 was het niet toegestaan om onze wekelijkse repetities te houden en een aantal geplande optredens konden niet doorgaan.
Na de zomervakantie 2020 weer voorzichtig gestart met repeteren.In onze repetitieruimte in 't Omnium, konden we met voldoende tussenruimte weer samen muziek maken.Voor het geven van enkele buitenconcertjes kregen we toen helaas geen toestemming. Het Survento-festival (14 nov.) in Surhuisterveen leek wel door te gaan, en daar waren we dat druk voor aan het repeteren. Maar ook dat ging toch niet door.
Begin november moesten we weer stoppen met repeteren. Eind november weer gestart met kleine groepen repeteren. Maar december een total lock-down. De hoop met Kerst weer van ons te laten horen was helaas valse hoop. Kerkdiensten gingen niet door of er was geen ruimte in de dienst voor (grotere) groepen.
Helaas.....

We hopen dat we op niet al te lange termijn weer kunnen repeteren en van ons laten horen en zien in Dokkum.

PS Aan het verzoek aan onze donateurs om hun jaarlijkse donatie in 2020 te voldoen per bank hebben velen gehoor gegeven. Hartelijk dank!!

Muziekver. Oranje

foto Bolwerk Dokkum Muzikaal bolwerk
De oprichtingsdatum van de Chr. Muziekver. Oranje is 2 juli 1896 zodat Oranje en de stad Dokkum dit jaar (2021) 125 jaar met elkaar zijn verbonden. Oranje is trots op haar prachtige stad en heeft in dat perspectief in het verleden haar jubileumCD (1996) de titel meegegeven "100 jaar muzikaal bolwerk". In het verlengde daarvan willen we nog steeds, maar ook in de toekomst, een "muzikaal bolwerk" zijn voor Dokkum en haar wijde omgeving.

EERST
VOLGENDE ACTIVITEIT:

???????

Kijk ook op :

U sponsort Oranje door uw web-aankopen te doen
via sponsorkliks. Klik op het logo en ga naar uw webwinkel.


Wij ontvangen provisie
en het kost u niets

OUD PAPIER
2021

Muziekkorpsen Dokkum
vanaf 8.00 uur !!
9 jan.
24juli
6 febr.
21 aug.

6 mrt.

18 sept.
3 april
16 okt.
1 mei
13 nov
29 mei
11 dec.
26 juni
 

TERUGBLIK
   
Op 28 januari 2021 is overleden ons ere-lid Hans Dreves.
Hans was jarenlang lid van Oranje als bassist.
Ook was hij actief als bestuurslid en een aantal jaren voorzitter.
We zullen hem herinneren als een zeer betrokken lid.
We wensen zijn vrouw Marjan en familie veel sterkte
Een groepje blazers heeft Hans al spelend begeleid naar zijn laatste rustplaats in Wetsens.
Dit alles in de stijl en traditie van de hernhutters.
Op de jaarvergadering van 2020 is unaniem voorgesteld om de interimperiode van dirigent Siemen Hoekstra om te zetten naar een vast dirigentschap. Deze vraag is positief beantwoord door Siemen. Zowel dirigent als vereniging zien uit naar een goede muzikale samenwerking.
Federatie - Ook in 2020 weer deelname aan het Van Wieren en Vellinga Muziekfestival. Ook nu weer de solisten in samenwerking met "West" en in de muziekschool te Dokkum. Het festival traditioneel met de korpsen van "Oost" in Anjum in De Dobbe. Oranje speelde dit jaar o.l.v interim dirigent Siemen Hoekstra. Een goed optreden! Oranje verdiende de Koraalprijs, de beker was voor Anjum. (achteraf bleek dit het laatste en enige optreden in 2020, terwijl er zo veel plannen waren)
Coronacontact - Een aantal keren heeft het bestuur op de woensdagavond een "zoom-meeting" georganiseerd.
Op deze manier konden de leden toch even samen praten. Ook was er ruimte voor een leuke quiz.
(mar we spielje leaver !!!)

Kerst 2019 - heeft Oranje weer bij diverse kerstactiviteiten gespeeld. Dit jaar ook weer een aantal optredens in kleine(re) groepen. Bij de ouderenkerstmiddag in de Grote Kerk zorgde een groepje voor de begeleiding van de samenzang. Bij Joris Kerstboom op de kerstmarkt werden kerstliederen gespeeld, terwijl een andere groep van Oranje speelde op de kerstmarkt (in Dickensstijl). Ook heeft een groepje nog een kerstgroet gebracht bij ons ere-lid Age Nicolai in de Waadwente.
Als volledig orkest hebben we weer voor de begeleiding gezorgd bij de Volkskerstzang. Dit voor de laatste keer o.l.v. Andries de Haan.
Op 1e kerstdag speelde Oranje in de dienst in De Herberg. Voorafgaand in de vroege ochtend speelden een aantal blazers nog mee bij de rondgang door Dokkum bij de traditionele Kerstochtendzang.
De laatste activiteiten voor de vakantie waren twee wijkconcertjes en muziek bij de "Open dag" van de Scouting. Bij de Scouting was ook nog de mogelijkheid voor de aanwezigen om een blaas-instrument te proberen. (Verrassend resultaat in een kwartier).
De wijkconcertjes hebben we gegeven op de Beukenlaan en op De Brokmui. De laatste bij slecht weer. Met als uitwijk de oprit met overkapping en garage van ons lid Willem Wittermans. Ondanks de regen waren er toch een redelijk aantal buurtgenoten aanwezig om naar Oranje te luisteren.
Druk pinksterweekend voor (een deel van) Oranje
Op zondag 1e pinksterdag speelde een koperensemble van Oranje in de Bonifatiuskapel. De groep verzorgde de begeleiding van de traditionele Pinksterdienst van "De Raad van Kerken" in de Kapel. Bijzonderheid was dat er werd gepeeld in het decor van de musical "Titus".
Op maandag 2e pinksterdag speelde een groep muzikanten van Oranje bij de stempelpost van de Fietselfsteden tocht in Dokkum. Bij harde wind, maar droog weer, hebben we de fietsers voorzien van wat extra energie om weer verder te gaan. Twee oranjeleden fietsten de tocht en konden dus ook niet mee spelen. (Rein Halbersma en Teade Hietkamp)

zaterdag 18 mei 2019: Rommelmarkt
Al vroeg op de zaterdagmorgen werd de Bargemerk ingericht met kramen om de ingebrachte waar aan de man te brengen. Al snel waren de echte "strúners" er bij om voor hun enkele spullen binnen te halen. Het weer was zo mooi en de temparatuur zo hoog dat onze blauwe jasjes voor velen te warm waren om te dragen. In verschillende samenstellingen werd er afwisselnd gezorgd voor een muzikale noot. Na de sluiting zaten er naast de klinkende munt ook nog wat ritselgeld in het geldbakje. (Een impressie)

zaterdag 13 april 2019: Voorjaarsconcert Het concert heeft plaats gevonden in De Fontein. Medewerking werd verleend door het jeugdorkest van Opus3, met o.a. leerlingen van Oranje en het popkoor uit De Westereen. Dit koor onder leiding van onze voorzitter Rika Feringa gaf een zeer enthausiast en sfeervol optreden. Het Jeugdkorps van Opus 3 staat onder leiding van Piet v.d. Heide.

           
Klaas Nutma nog steeds in onze gedachten 
           
Iets te vragen of te melden ?
Ons e-mailadres is oranjedokkum@hotmail.com 
 
           
           
Webdesign: R.S.Hellingwerf
versie 9 februari 2021 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bsp;

 

 

 

 


opslaan | opslaan als | herlaad | info sluiten