basisnieuws
   

Nieuws en terugblik van Oranje

Muzikaal bolwerk

Na een druk 1e halfjaar 2023, met de Play-in, het Koralenconcerten en het concours Schiermonnikoog. Maar ook nog Koninginnedag, 4 mei, en Pinksteren.
Na de vakantie weer met frisse zin verder. zie onze agenda

   
    Sponsoring:
Zonder dat het u geld kost kunt u toch Oranje sponsoren. Wanneer u iets wilt bestellen via een webwinkel kunt u via de hiernaast staande button naar uw gewenste webwinkel gaan. U doet uw bestelling op de gewone manier, tegen de standaard kosten, maar Oranje ontvangt een percentage van uw besteedde bedrag. Doen dus!!!
 
   
    Terugblik  

Eerstvolgende
activiteit :

za.3 febr. '24
Federatie
Festival
Anjum

Kijk ook op:

OUD PAPIER
2024

Muziekkorpsen Dokkum
vanaf
8.00 uur !!
6 jan.
20 juli
3 febr.
17 aug.

2 mrt.

14 sept
30 mrt.
12 okt.
29 apr.!!
9 nov.
25 mei
7 dec.
22 juni
4 jan. 


FOTO'S VAN:
NOG VEEL MEER FOTO'S
   
 

4 mei 2024

Herdenking gevallenen bij het monument aan de Wissedwinger.
Oranje speelde tot 8 uur koralen. Na het signaal taptoe door Peter Wissmann en de twee minuten stilte, het Wilhelmus. We speelden o.l.v. Eelke de Jong.


Koningsdag 2024

Op 27 april de traditionele koningsdag.
Het koffieconcert, onder de bezielende leiding van Siemen Hoekstra, was dit jaar in Dongeraheem.

3 februari 2024

Op de vertrouwde locatie, de Dobbe in Eanjum het jaarlijkse federatie-festival.
Of te wel het "Van Wieren & Vellinga Fesival" (hoofdsponsor federatie)

O.l.v. Siemen Hoekstra speelden we het koraal "Lady Stewarts Air". Het grote werk was "The Saga of Haakon the Good"

De jury beslist dat de beker én de koraalprijs naar UDI gaan.

 

 


Voorafgaand 's middag in Dokkum (Muziekschool) het solisten concours.

Solisten van de federaties Dongeradeel Oost en West en vml Ferwerderadiel.

Er waren een 30-tal optredens, waarvan Oranje er 4 voor haar rekening nam.

2023

16 december 2023

Kerstconcert. Een geslaagd concert met het trio "Lady Lights".
De dames brachten een zeer afwisselend programma wat in de smaak viel bij het publiek.
Oranje speelde een aantal klassieke en hedendaagse kerst arrangementen. (o.a. van Rutter en Philip Sparke).
De Grote kerk was sfeervol aangekleeed.

  e

8 december 2023
mmmmKerstmarkt

4 november 2023

Winterbuffet en Bingo.
Een actie om onze kas wat te spekken. Deze keer dus niet langs de deuren met wortels en uien, maar warme hutspot en andere winterkost, en opgediend in 't Omnium. De door de leden gemaakte winterkost, van de door de dokkumer middenstand gesponsorde ingredienten, liet zich heerlijk smaken.
Met een goed gevulde maag daarna een aantal rondes bingo. Een spannende en leuke activiteit met leuke prijsjes.

Een geslaagde actie

  1
15 oktober 2023

HaFaBra concert in de Doelstien.
Samen met de Fanfare Oranje Dokkum (organisator) speelden de Stedelijke Harmonie Dockum en de Brassband Excelsior uit Ferwert.

De Doelstien werd gevuld met de drie totaal verschillende orkestklanken.

 


Er werd afzonderlijk van elkaar opgetreden met als slot gezamenlijk de mars Arsenal.

De NDC gaf het concert een "Driewerf hoera voor het korpsen-trio"

 

 

10 september 2023

Direct na de vakantie een optreden op de Admiraliteitsdagen.
4 orkesten lieten op de zondagmiddag van zich horen.
Het weer was zo warm dat we niet op het podium op de Koornmarkt hebben gespeeld, maar in de schaduw van de bomen aan de Oostersingel. Misschien een beetje uit het zicht van het lopende publiek, maar voor de muzikanten een zeer welkome plaats.

5 juli 2023

Nog een wijkconcertje en dan nu vakantie !!!

 


De zomerstorm Poly hield ons de hele dag in spanning of het door kon gaan. Gelukjkig viel het in Dokkum allemaal mee, en konden we aan de Bonifatiuspolder ons nog even laten horen.

1 juli 2023

Het einde van het seizoen voor de vakantie afgesloten met een zomerconcert op de Breedstraat. Medewerking was er van Gurbe Douwstra. Korps en Gurbe speelden samen en afzonderlijk een gevarieerd programma. Het weer werkte gelukkig mee, het was het gehele concert droog. Het (winkelende) publiek had aandacht voor ons optreden.

Nog een wijkconcertje en dan vakantie !!!

 

3 juni 2023

Deelname aan het OMF Muziek-concours op Schiermonnikoog. Oranje speelde in de 2e div. het werk "Center of the Universe" van Jan de Haan. Het optreden werd beloond met 86 pnt.

4 mei 2023

Herdenking gevallenen bij het monument aan de Wissedwinger.
Oranje speelde tot 8 uur koralen. Na het signaal taptoe door Peter Wissmann en de twee minuten stilte, het Wilhelmus.
We speelden o.l.v. Eelke de Jong.
Na de kranslegging liepen velen langs het monument.

 

28 mei 2023

Ook dit jaar was Oranje weer bij de Pinksterdienst in de Kapel.
We speelden deze keer onder leiding van gastdirigent Hans van Esschoten.

28 mei 2023

Een groepje muzikanten speelden een welkom voor de 11-steden wandelaars bij de binnenkomst in Dokkum. Voor de lopers de 4e dag. 4 Oranjeleden liepen mee. (Froukje, Mariska, Ruth en Rintje).


Koningsdag

Op 26 april de traditionele koningsdag.
Dit jaar voor Oranje de aubade op de Zijl.

Het koffieconcert was dit jaar in De Waadwente.
Leuk programma, veel toehoorders en een fantastische verzorging door de vrijwilligers.

 
 

Koralenconcert

Op 16 april hield Oranje voor de eerste keer een koralenconcert.
Gehoord en gezien de reacties van luisteraars en muzikanten een "boppeslach".
Medewerking was er van de bekende organist Jochem Schuurman.
De klanken van orgel en orkest klonken ook als een "Ode aan De Fontein". Waarschijnlijk het laatste concert van Oranje in De Fontein.


Play-in
(werving nieuwe leden)

Op 25 maart organiseerde Oranje een play-in in De Doelstien met als doel mogelijk een aantal nieuwe leden te werven.

Op onze uitnodiging hebben een 30-tal muzikanten gereageerd.
deze bestonden uit een aantal oud-leden waarvan sommige jarenlang niet hebben gespeeld, maar ook belangstellenden uit de omgeving en uit het hele land. Zelfs 2 uit België.
Samen met de leden van Oranje een orkest van 60 muzikanten.

De Play-in stond onder leiding van Peter Kleine Schaars. Componist, arrangeur en dirigent van het Marechausee-orkest.(beroeps-orkest)

We hebben de dag veel geleerd over de "lichte" muziek. De specialiteit van de dirigent.

Op het eind van de dag werd een concertje gegeven van de ingestudeerde werken.

Dankzij een aantal sponsoren konden we genieten van een goede lunch en koffie met oranjekoek.

Of het nieuwe leden heeft opgeleverd moeten we nog even afwachten.

 

 

 


Federatie 2023

18 febr 2023 - Op de vertrouwde locatie, de Dobbe in Eanjum het jaarlijkse federatie-festival.
De editie 2021 is door corona helemaal niet doorgegaan en in 2022 het unieke festival met ale orkesten spelend in de eigen ruimte en een reizende jury.
Maar nu weer samen in De Dobbe.

 


Federatie 2023

O.l.v. Siemen Hoekstra speelden we het koraal "Der Mond is aufgegangen". Het grote werk was "Center of the Universe"

De jury besliste dat de beker dit jaar naar Oranje gaat.
(koraalprijs UDI)

 
2022
     
Kerst 2022
Dit jaar weer de "vaste" optredens. Geen coronabeperkingen meer. Op 18 december de traditionele Volkskerstzang. !e Kerstdag medewerking verleend aan de kerkdienst in De Herberg. Een groep muzikanten speelde al om 6 uur bij de Ochtendzang op verschillende locaties in Dokkum. (Foto hieronder Ochtendzang in De Sinne)

 

Kijk ook eens op de site van het project Christmas en Hannuka.
Christmas Hannuka


Ook dit jaar weer een groep Oranjemuzikanten actief op de Kerstmarkt Dokkum op 9 december 2022.


Op 7 december 2022 is overleden ons lid en ere-lid

Willem Wittermans

Willem was jarenlang lid van Oranje als bassist. Ook was hij actief als bestuurslid, o.a. penningmeester.
We zullen hem herinneren als een zeer betrokken lid.
We wensen zijn familie veel sterkte

 
 

Concert
Op 30 oktober 2022 een concert (laatste keer in?) De Fontein.

Medewerking van Gurbe Douwstra. (vervanger van de zieke Gerrit Breteler).
Thema van het concert was HOOP, en we speelden muziek over oorlog en bevrijding.
Indrukwekkend was de uitvoering van : Dagboek van Anne Frank. Muziek en beeld raakten het aanwezige publiek. Maar ook speelden we vrolijke bevrijdingsliederen en marsen.
Ook de liederen van Gurbe Douwstra, solo en samen met Oranje vielen zeer in de smaak.

Een geslaagd concert


Gurbe Douwstra

 dirigent Siemen Hoekstra

     

Admiraliteitsdagen 2022

2 september 2022 Een optreden in afwisseling met orkesten uit de regio.

Startend met een gezamenlijk optreden met de Stedelijke Harmonie met het nummer Grutsk.

Daarna op het podium op de Koornmarkt een halfuur concertje.

Na een kleine pauze nog een optreden op de muziektent op de Breedstraat.

Dit alles onder fantastische weersomstandigheden.


 

Jubileumconcert

2 juli 2022 Een stralende zaterdagmiddag voor ons jubileum-concert op de Markt in Dokkum.
Zomers gekleed werd er stralend gespeeld.
Dit jaar het door corona uitgestelde jubileumconcert (125 + 1). Medewerking was er van Pieter Wilkens.
Mede dankzij het mooie weer een grote publieke belangstelling.
Een zeer geslaagd concert !!
Bêst genôch !!


 Pinksterzondag

5 juni 2022 verleende Oranje medewerking aan de traditionele eucomenische pinksterviering in de Bonifatiuskapel. Oranje was er voor de begeleiding van de samenzang en speelde daarnaast nog enkele koraalmatige werken.

4 mei 2022

Dit jaar weer een herdenking zonder (corona)beperkingen. Oranje speelde tot 8 uur koralen. Na het signaal taptoe door Peter Wissmann en de twee minuten stilte, het Wilhelmus. Na de kranslegging liepen velen daarna langs het monument.

Koningsdag 2022

27 april - Koningsdag. We hebben weer kunnen spelen. Dit jaar was voor ons de beurt om het koffieconcert te verzorgen bij/in Dongeraheem. Het was mogelijk om binnen te spelen. Zoals alle jaren waren de volks- en vaderlandse liederen voor de bewoners het hoogtepunt

 

 


Pinkstermaandag

6 juni 2022 speelde Oranje bij de aankomst van de fietsers van de Elfstedentocht in Dokkum.
Het weer was spelbreker. Regen en wind. Met wat passen en meten konden we net droog staan in een (te) klein tentje.

Federatie 2022

19 mrt 2022 Uniek federatiefestival! Oranje speelt dit jaar o.l.v. interim dirigent Gerben Dijkstra.
Een unieke editie van het festival. Door coronaregels nog geen gezamenlijke avond in Anjum.
Alle orkesten spelen in hun eigen reptitieruimte. De jury komt langs. Een opnameteam verzorgt de uitzending live via You-tube, zodat iedereen mee kan luisteren.
Dit jaar geen beker. Voor alle orkesten een lekkere taart. (daar hebben we op onze jaarvergadering op 23 mrt van genoten).

 

     
2021

Koffieconcert

Op zo 31 okt. 2021 hebben we na een lange corona-stilte weer van ons laten horen. En wel na de kerkdienst in De Fontein, met een zeer afwisselend koffieconcert. Ook het publiek had weer zin om naar muziek te luisteren. Ze waren in grote getale aanwezig om te luisteren naar een zeer afwisselend concert.
Het eerste officiŽle optreden met dirigent Siemen Hoekstra


Op 28 januari 2021 is overleden ons ere-lid
Hans Dreves
.
Hans was jarenlang lid van Oranje als bassist. Ook was hij actief als bestuurslid en een aantal jaren voorzitter.
We zullen hem herinneren als een zeer betrokken lid.
We wensen zijn vrouw Marjan en familie veel sterkte
Een groepje blazers heeft Hans al spelend begeleid naar zijn laatste rustplaats in Wetsens. Dit alles in de stijl en traditie van de hernhutters.

 


Op 13 oktober 2021 is overleden ons ere-lid
Age Nicolai

Age was jarenlang lid van Oranje als hoornist. Ook was hij actief als bestuurslid; voorzitter en penningmeester.
We zullen hem herinneren als een zeer betrokken lid.
We wensen zijn vrouw Maaike en familie veel sterkte


Eerste optreden 2021

4 september, het eerste optreden sinds maart 2020 was het spelen tijden de Admiraliteitsweekenden in Dokkum. Onder prachtige weersomstandigheden hebben we ons laten horen vanaf een door een tractor getrokken wagen door de binnenstad, en op een praam vanaf de grachten. Wat waren we blij weer eens een optreden te kunnen verzorgen!!

 

2020


Federatie 2020

Al weer een jaar voorbij en dus ook weer deelname aan het Van Wieren en Vellinga Muziekfestival. Ook dit jaar weer de solisten in samenwerking met "West" en in de muziekschool te Dokkum. Het fes-tival traditioneel met de korpsen van "Oost" in Anjum in De Dobbe. Oranje speelde dit jaar o.l.v inte-rim dirigent Siemen Hoekstra. Een goed optreden! Oranje verdiende de Koraalprijs, de beker was voor Anjum.

(achteraf bleek dit door de Corona het enige optreden van Oranje in 2020)

 


Coronacontact 2020

Een aantal keren heeft het bestuur op de woensdagavond een "zoom-meeting" georganiseerd. Op deze manier konden de leden toch even samen praten. Ook was e ruimte voor een leuke quiz.
(mar we spielje leaver)

 
2019


Kerst 2019

Kerst 2019 heeft Oranje weer bij diverse kerstactiviteiten gespeeld. Dit jaar ook weer een aantal op-tredens in kleine(re) groepen.
Bij de ouderenkerstmiddag in de Grote Kerk zorgde een groepje voor de begeleiding van de samen-zang. Bij Joris Kerstboom op de kerstmarkt werden kerstliederen gespeeld, terwijl een andere groep van Oranje speelde op de kerstmarkt (in Dickensstijl).
Ook heeft een groepje nog een kerstgroet gebracht bij ons ere-lid Age Nicolai in de Waadwente.
Als volledig orkest hebben we weer voor de begeleiding gezorgd bij de Volkskerstzang. Voor de laatste keer o.l.v. Andries de Haan. Op 1e kerstdag speelde Oranje in de dienst in De Herberg. Voorafgaand in de vroege ochtend speelden een aantal blazers nog mee bij de rondgang door Dokkum bij de traditionele Kerstochtendzang.

Pinksteren 2019


Op zondag 1e pinksterdag speelde een koperensemble van Oranje in de Bonifatiuskapel.
De groep verzorgde de begeleiding van de traditionele Pinksterdienst van "De Raad van Kerken" in de Kapel.
Bijzonderheid was dat er werd gepeeld in het decor van de musical "Titus".

Op maandag 2e pinksterdag speelde een groep muzikanten van Oranje bij de stempelpost van de Fietselfstedentocht in Dokkum. Bij harde wind, maar droog weer, hebben we de fietsers voorzien van wat extra energie om weer verder te gaan. Twee oranjeleden fietsten de tocht en konden dus ook niet mee spelen. (Rein Halbersma en Teade Hietkamp)


Zomer 2019

De laatste activiteiten voor de vakantie waren twee wijkconcertjes en muziek bij de "Open dag" van de Scouting. Bij de Scouting was ook nog de mogelijkheid voor de aanwezigen om een blaas-instrument te proberen. (Verrassend resultaat in een kwartier).

De wijkconcertjes hebben we gegeven op de Beukenlaan en op De Brokmmui. De laatste bij slecht weer. Met als uitwijk de oprit met overkapping en garage van ons lid Willem Wittermans.
Ondanks de regen waren er toch een redelijk aantal buurtgenoten aanwezig om naar Oranje te luisteren.


Rommelmarkt 2019
zaterdag 18 mei 2019
Al vroeg op de zaterdagmorgen werd de Bargemerk ingericht met kramen om de ingebrachte waar aan de man te brengen. Al snel waren de echte "strúners" er bij om voor hun enkele spullen binnen te halen.
Het weer was zo mooi en de temparatuur zo hoog dat onze blauwe jasjes voor velen te warm waren om te dragen.
In verschillende samenstellingen werd er afwisselnd gezorgd voor een muzikale noot.
Na de sluiting zaten er naast de klinkende munt ook nog wat ritselgeld in het geldbakje.
(Een impressie)

  Copyright © Oranje Dokkum | Designed by ErEsHa Snel Contact
Tel: 06 - 11769092
Email: oranjedokkum@hotmail.com