Jeugdkorps
agenda
dirigent
fotos

leden

Het Jeugdkorps is de kweekvijver van muzikanten voor het A-orkest.

Wanneer een leerling van ORANJE een jaar lang de lessen aan de muziekschool heeft gevolgd,
wordt er bij voldoende leerlingen een samenspelensemble samengesteld waarin op de muziekschool kan worden gespeeld.

Na het behalen van het A-diploma kan hij of zij in principe meespelen in het Jeugdkorps van ORANJE.

Het streven is dat het jeugdkorps zelfstandig optredens kan verzorgen, maar gezien wisselingen in kwaliteit
en aanbod is dit geen garantie. Momenteel zijn er zo weinig jeugdleden dat het niet mogelijk is een jeugdorkest(je) te formeren.
We hopen dat dit weer gaat veranderen

Naast het spelen in het Jeugdkorps volgen de leerlingen lessen aan de Streekmuziekschool N.O. Friesland.
Het uiteindelijke doel is natuurlijk om mee te spelen in het A-orkest.