Bestuur ORANJE

De samenstelling per 01-04-2017 is als volgt:

voorzitter(s) : Mariska Holwerda (06-14536095)
  : Ruth Zeilinga (0511-441326)
     
secretaresse : Ilse Hoekstra
     
penningmeester : Folkert Smid
     
jeugdzaken : Mirjam Veldema
     
algemeen : Tjeerd de Boer
     
muziekbeheer* : Annette Kommerie / Arjan Sijtsma
   
* geen bestuurslid