Bestuur ORANJE

De samenstelling per 01-04-2018 is als volgt:

voorzitter : Rika Feringa (06-25153144)
     
secretaris : Tseard de Boer
     
penningmeester : Folkert Smid
     
jeugdzaken : Willem Hoeksma
     
algemeen :
     
muziekbeheer* : Annette Kommerie / Arjan Sijtsma
   
* geen bestuurslid