Bestuur ORANJE

De samenstelling per 23-03-2022 is als volgt:

voorzitter : Willem Hoeksma (06-11769092)
     
secretaris : Tseard de Boer
     
penningmeester : Folkert Smit
     
jeugdzaken : Rika Feringa
     
algemeen : Anna Marije de Boer-Andringa
     
muziekbeheer* : Aletta Wijnsma / Mirjam Veldema
   
* geen bestuurslid