Bestuur ORANJE

De samenstelling per 12-02-2020 is als volgt:

voorzitter : Rika Feringa (06-25153144)
     
secretaris : Tseard de Boer
     
penningmeester : Folkert Smit
     
jeugdzaken : Willem Hoeksma
     
algemeen : Anna Marije de Boer-Andringa
     
muziekbeheer* : Aletta Wijnsma / Mirjam Veldema
   
* geen bestuurslid