basisnieuws
   
   

info

datum
wat
waar
2022
       
info 19 maart Van Wieren & Vellinga Muziekfestival 2022
Federatie Dongeradeel-Oost
Op locatie, met
mobiele jury
  za 2 april OUD PAPIER - ORANJE vanaf 8.00 uur !!
  27 april Koningsdag Koffieconcert Dongeraheem Dokkum
  5 juni Pinksterdienst (begeleiding) Bonifatiuskapel
  6 juni Fiets-elfsteden Dokkum Markt
  2 juli
za.middag
Jubileumconcert (uitgesteld 125 jaar)
m.m.v. Pieter Wilkens
De Markt - Dokkum
15.30 - 17.00 uur

 
VAKANTIE
  23 juli OUD PAPIER - ORANJE vanaf 8.00 uur !!
 
VAKANTIE
  vr. 2 sept.

Regiokorpsen Admiraliteitsdagen
17.15 - 17.40 en 18.10 - 18.35 uur
Koornmarkt en
Breedstraat
  zo 18 sept. Startzondag PGDAW (groepje) div. locaties
  15 okt. Studiedag  
  zo 30 okt. Concert
m.m.v Gerrit Breteler / Peter v.d. Zwaag
Muziek over oorlog en bevrijding
De Fontein - 15.30 uur
Entree 10,- (tot 12 jaar vrij)
  wo 2 nov. Begeleiding Dankdienst De Fontein
  12 nov. OUD PAPIER - ORANJE vanaf 8.00 uur !!
  18 dec. Volkskerstzang Doelstien
25 dec. 1e kerstdag. Begeleiding kerkdienst De Herberg
    2023  
  28 jan. Studiedag  
  18 febr. Van Wieren & Vellinga Muziekfestival 2023
Federatie Dongeradeel-Oost
Anjum
   18 maartl Play-in  Federatie
   16 april Koralen-concert  Grote Kerk
   3 juni Concours Schiermonnikoog  
   
         
         
  Copyright © Oranje Dokkum | Designed by ErEsHa Snel Contact
Tel: 06 - 11769092
Email: oranjedokkum@hotmail.com