Agenda 2021

info
datum
wat
waar
 
  9 januari OUD PAPIER Dokkum
info - Van Wieren & Vellinga Muziekfestival 2021
Federatie Dongeradeel-Oost
Anjum
       
  1 mei OUD PAPIER Dokkum
       
    VAKANTIE  
       
  21 aug. OUD PAPIER Dokkum
  25 aug. 1e repetitie 't Omnium
4 sept Admiraliteit (op boot en wagen) binnenstad
31 okt Koffieconcert, aansluitend aan kerkdienst De Fontein
  10/11 dec Kerstfair binnenstad
12 dec Kerstconcert met Mannenkoor Pro Rege nog niet bekend
  19 dec Volkskerstzang Doelstien
  11 dec. OUD PAPIER Dokkum
  25 dec. Kerstdienst in De Herberg Dokkum
       
       
ovb 5 febr Van Wieren & Vellinga Muziekfestival 2022
Federatie Dongeradeel-Oost
Anjum