Solistenconcours (voor eigen leden)
29 december 2004
foto's Bauke de Haan

Ons oud (ere)-lid Meint v.d. Meulen heeft in het verleden een beker beschikbaar gesteld voor een intern solistenconcours van Oanje.
Ook op dit solistenconcours is weer " gestreden" om de " Meint v.d. Meulen bokaal".
De winnaar in 2004 is geworden Willem Hoeksma.

terug naar foto-overzicht
rere
- Jacob Hiemstra
- Brechtje, Froukje, Wiebe de Haan en Anneke Hellingwerf
   
- Alice Sijens - Heerke en Marije
   
- Jacob en Anno - Mariska en Froukje
   
- Peter Wissmann - Alice Sijens en Ruth Zeilinga
   
- Rein Halbersma - Dirck v.d. Veen en Rudmer de Vries
   
- Anno Talman - Willem Hoeksma
   
- Froukje de Haan - Johan Talman
   
- Pianist Joop de Jong - Pianiste mw. van Halderen
   
- Jury Jochum Hoekstra - Voorzitter Arjan Kommerie met winnaar Willem Hoeksma
   
- "Frank en Mirella" met de "Sunken Village" - Toetsen : Sytze Bijker
   
- Basgitaar : Ruurd Dijkstra - Drums : Sybolt Hellingwerf
   
 
- Zang : Jacob Hiemstra en Baukje Hellingwerf  
terug naar foto-overzicht