Pinksterdienst in de Bonifatiuskapel
30 juni 2004
foto's Jaap Cuperus

terug naar foto-overzicht
iooiio
- klklkklk
- klkklkkk
- Johan en Anno - Jan
- Thomas - ILse, Mariska en Froukje
   

zie ook op

http://www.kerkpleindokkum.nl/raad_van_kerken/verslagen/pinkster%202004/index.html

 

klklk
terug naar foto-overzicht